Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čeština vývoj jazyka a jazyky slovanské

16. 9. 2008

Jazyky slovanské

 • Čeština patří do slovanských jazyků

 • původ slovanských jazyků praslovanština

 • podobná mluvnická stavby a slovník

 • jiné skupiny germánské nebo románské

 • 1. západní slovanské jazyky : čeština, slovenština, polština, lužická srbčtina ( horní a dolní )

 • 2. východní slovanské jazyky : ruština, běloruština, ukrajinština

 • 3. jižní slovanské jazyk : bulharština, makedonština, srbština, chorvatština, slovinština

Vývoj češtiny

 • 1. Počátky vývoje češtiny

 • staroslověnština první slovanký spisovný jazyk ( Cyryl a Metoděj )

 • čeština druhý slovynský spisovný jazyk

 • 11.století

 • nejstarší písemné památky GLOSY přípisky

 • 2.14.století

 • rozkvět

 • Dalimilova kronika

 • odborné slovníky – autor Klaret

 • 3.Husitství počátek 15.století

 • čeština získává mluvený ráz ( kazatelství Jan Hus )

 • 4.Humanismus druhá ½ 15.století až 1620 Bitva na Bílé hoře

 • zlatý věk češtiny

 • Daniel Adam z Veleslavína – tiskař, spisovatel, slovníkář ( zasloužil se o rozšiřování českých knih

 • Bible kralická – je napsána nejkrásnější češtinou

 • vycházejí první soustavné mluvnice češtiny

 • 5.období Pobělohorské 1620 – konec 18.století

 • úpadek češtiny nahrazována Němčinou ( poněmčování )

 • udržuje se jen v nespisovné podobě ( na venkově (ústní lidová slovesnost))

 • 6.Národní obrozeníkonec 18.století a půlka 19.století

 • doba záchrany a rekonstrukce české kultury

 • Josef Dobrovský autor mluvnice češtiny ( zachránce češtiny )

 • Jungmann Josef autor obnovené slovní zásoby češtiny ( ČESKO-NĚMECKÝ SLOVNÍK )

 • 7.Novodobá čeština

 • je poměrně ustálená a stále se vyvíjí

 • Archaismy jsou slova, která byla nahrazena slovy novějšími.

 • Historismy jsou slova označující zaniklé historické skutečnosti.Setkáváme se s nimi v literatuře

 • Neologismy jsou nová slova a spojení, která se v jazyce začala užívat v poslední době.